> Vlokken & Schuddebuikjes2

Vlokken & Schuddebuikjes2

WELKOM!

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen bij onze Peutergroepen. We nodigen je van harte uit tot het lezen van onze visie. We dragen deze visie iedere dag uit. Jouw kind verdient onze maximale inzet!


Wij doen iedere dag “Alles voor een blij gezicht”


Onze peuteropvang bestaat uit 2 stamgroepen:

Peutergroep Vlokken
Op groep Vlokken verblijven kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Na de eerste jaren van exploratie gaan we op dit punt van de reis verder met VE (Voorschoolse Educatie). We bieden kinderen een educatieve doe- en ontdekkingsreis vol beleving, muziek, beweging, natuur uitjes en diverse thema’s. Aan de hand van onze VVE specialisten creëren we een veilige en complete basis om naar school te gaan.

Peutergroep Schuddebuikjes
Op de peutergroep Schuddebuikjes verblijven ook peuters van 2-4 jaar. Deze groep draagt dezelfde visie als groep Vlokken. Door realistische en huiselijke inrichting nemen we kinderen mee in alles wat onze wereld te bieden heeft. Al onze activiteiten dragen bij aan een volledig aanbod op alle ontwikkelingsgebieden.


VISIE OP KINDEROPVANG EN PEUTERVOORSCHOOL

Ons kinderdagverblijf is in het dagelijks leven voor onze kinderen een belangrijke plek. We willen graag dat ons kinderdagverblijf een tweede thuis voor hen is. Omdat we een kinderdagverblijf en BSO onder één dak aanbieden, bieden we kinderen een vaste locatie aan tot hun middelbare schoolperiode. Bij een overstap hoeven kinderen bij ons niet te wennen aan een nieuwe plek, waardoor zij en hun ouders/verzorgers de aandacht kunnen richten op andere dingen, zoals de nieuwe school.

Ons kinderdagverblijf is een samenleving in het klein, waar je jezelf kunt zijn, jezelf kunt ontwikkelen en waar je leert met anderen om te gaan en samen dingen te doen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Kinderen leren van elkaar. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor zichzelf en eigenheid zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. Lees meer


VISIE OP DE ONTWIKKELING VAN PEUTERS

Wanneer kinderen 2 jaar worden, gaan ze over naar de peutergroep (2-4 jaar). Vanaf deze groep worden kinderen actief voorbereid op de basisschool. Om te zorgen voor een goede voorbereiding, werken we met educatieve dagprogramma ‘s,thema’s en uitjes die afgestemd zijn op de uitgangspunten van de Voorschoolse Educatie (VE). Iedere zes weken is er een nieuw thema als basis voor de activiteiten die we kinderen aanbieden.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen actief worden uitgedaagd om zelf dingen te ondernemen. Peuters worden spelenderwijs gestimuleerd in hun fijne en grove motorische ontwikkeling, in spraaktaalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast wordt er binnen de thema’s ook een cognitieve en rekendoelen gewerkt. Naast deze doelen zijn we ook bezig met socialisatie en de overdracht van normen en waarden.  Onze pedagogisch medewerkers stimuleren enerzijds dat kinderen leren met elkaar samen te spelen, anderzijds spelen ze actief mee met de kinderen. We bieden een actief programma aan waarbij kinderen de ruimte hebben om zelf dingen te doen. Zo gymmen we wekelijks met de kinderen en zijn alle activiteiten zo ingericht dat ze echt betekenisvol zijn voor de kinderen.

“Pindakaas gaat graag een stap verder. Zo gaan uitjes bijvoorbeeld naar de brandweerkazerne in het thema “bij de brandweer” of naar een echte boerderij in het thema “Op de boerderij”.”

Onze visie op activiteiten is dat ze zoveel mogelijk realistisch moeten zijn voor kinderen, net als in de echte wereld. Wij gaan een stap verder. Zo bezoeken we wekelijks de kinderboerderij. Ook bekijken we liever verkeersborden in het echt dan van een plaatje. We gaan naar een verzorgingstehuis met ouderen en we bekijken beroepen in het echt.

“Wij gaan wekelijks naar de kinderboerderij, niet om alleen dieren te bekijken maar ook om, onder begeleiding van de vrijwilliger, dieren te voeren, te helpen in de stallen of de ezel te aaien!”

Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We stimuleren actief buitenspelen. We hebben onze buitenruimte zo ingericht dat het lijkt op een binnenruimte zonder dak. Zo biedt onze openluchttuin ruimte voor fantasiespel: we hebben een theater en verschillende huisjes. De materialen en het speelgoed zijn realistisch. Kinderen gebruiken echte potten en pannen en een keuken op groot formaat. Ook biedt de tuin van Loods X extra uitdaging voor de peuters. Hier kunnen de kinderen klimmen en klauteren en met rijdend materiaal rondrijden. Ook kunnen de peuters onder toezicht springen op de trampoline.

“Daarnaast spelen we in op landelijke thema’s. Ieder jaar organiseren we een groot sinterklaasfeest in de week voor 5 december. Sinterklaas en de pieten komen langs, we zingen liedjes en eten pepernoten. Na een mooie foto met Sinterklaas, krijgen alle kinderen een cadeautje!”

Kinderen ontwikkelen allemaal op hun eigen tempo en niveau. Pedagogisch medewerkers hebben hierin een volgende functie. Het kan zijn dat een kind op een bepaald ontwikkelingsgebied niet goed meekomt. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met zelfvertrouwen op weg kunnen naar de basisschool. Een ontwikkelingsachterstand kan hierbij in de weg zitten en daarom vinden we het belangrijk om samen met ouders en professionals te kijken hoe we het kind het beste kunnen begeleiden. Als we zien dat een kind baat heeft bij extra hulp bij bepaalde vaardigheden, ondersteunen we deze kinderen door extra activiteiten aan te bieden. Dit doen we altijd in overleg met ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen actief te volgen en te zorgen voor een goede overdracht naar ouders/verzorgers, school en (waar nodig) externe deskundigen. Het consultatiebureau kijkt ook mee en kan waar nodig een VVE indicatie afgeven, waardoor er middelen beschikbaar komen om het kind te bieden wat hij of zij nodig heeft. In hoofdstuk 4 kunt u lezen wat een VVE indicatie kan betekenen voor kinderen en welke externe deskundigen wij in kunnen schakelen.


DE ROL VAN ONZE PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

Onze pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de kinderen. Zij bieden als professional de mogelijkheden en uitdagingen aan kinderen om zich te ontplooien en hun eigen weg te zoeken in de samenleving en in ons kinderdagverblijf. Zij nemen een deel van de opvoeding voor hun rekening. Ook hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie voor kinderen en een adviserende rol voor ouders. Onze medewerkers zijn zich bewust van de normen en waarden van de organisatie en handelen daarnaar. Samen met ouders staan zij in een pedagogische driehoek, waarbij het kind bovenaan staat. In pedagogisch partnerschap bekijken zij samen met ouders wat het kind nodig heeft en hoe zij daarin kunnen bijdragen.

De basis van ons handelen is het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met onze pedagogisch medewerkers onmisbaar. Vanuit een veilige basis durven en kunnen kinderen de wereld te ontdekken. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben. Ieder kind is volgens ons uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen.


ACTIVITEITEN

Wij bieden activiteiten aan die zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de (individuele) kinderen, zowel binnen als buiten. Creatieve activiteiten hebben bij ons prioriteit, doordat kinderen daarmee veel competenties ontwikkelen. Voorbeelden zijn: knutselen, dans en gymnastiek, muziek maken en zingen, poppenkast spelen, samen iets bouwen van knutselmateriaal, stoep krijten en balspelletjes. Onze pedagogisch medewerkers spelen actief mee met de kinderen. . Voorbeelden van onze vaste externe activiteiten zijn:

  • Educatieve ochtend bij de Halve Maan
  • Muziekles van juf Fleur
  • Gymmen bij de gymzaal van de Nije-Veste
  • Op bezoek bij verzorgingshuis de Molenberg.
  • Uitjes die binnen het thema vallen; bijvoorbeeld een bezoek aan de boerderij/de supermarkt/de bibliotheek.

PEUTER PLUS GROEP

WELKOM!

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen bij onze Peutergroepen. We nodigen je van harte uit tot het lezen van onze visie. We dragen deze visie iedere dag uit. Jouw kind verdient onze maximale inzet!


Wij doen iedere dag “Alles voor een blij gezicht”


Onze peuteropvang bestaat uit 2 stamgroepen:

Peutergroep Vlokken
Op groep Vlokken verblijven kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Na de eerste jaren van exploratie gaan we op dit punt van de reis verder met VE (Voorschoolse Educatie). We bieden kinderen een educatieve doe- en ontdekkingsreis vol beleving, muziek, beweging, natuur uitjes en diverse thema’s. Aan de hand van onze VVE specialisten creëren we een veilige en complete basis om naar school te gaan.

Peutergroep Schuddebuikjes
Op de peutergroep Schuddebuikjes verblijven ook peuters van 2-4 jaar. Deze groep draagt dezelfde visie als groep Vlokken. Door realistische en huiselijke inrichting nemen we kinderen mee in alles wat onze wereld te bieden heeft. Al onze activiteiten dragen bij aan een volledig aanbod op alle ontwikkelingsgebieden.


VISIE OP KINDEROPVANG EN PEUTERVOORSCHOOL

Ons kinderdagverblijf is in het dagelijks leven voor onze kinderen een belangrijke plek. We willen graag dat ons kinderdagverblijf een tweede thuis voor hen is. Omdat we een kinderdagverblijf en BSO onder één dak aanbieden, bieden we kinderen een vaste locatie aan tot hun middelbare schoolperiode. Bij een overstap hoeven kinderen bij ons niet te wennen aan een nieuwe plek, waardoor zij en hun ouders/verzorgers de aandacht kunnen richten op andere dingen, zoals de nieuwe school.

Ons kinderdagverblijf is een samenleving in het klein, waar je jezelf kunt zijn, jezelf kunt ontwikkelen en waar je leert met anderen om te gaan en samen dingen te doen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Kinderen leren van elkaar. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor zichzelf en eigenheid zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. Lees meer


VISIE OP DE ONTWIKKELING VAN PEUTERS

Wanneer kinderen 2 jaar worden, gaan ze over naar de peutergroep (2-4 jaar). Vanaf deze groep worden kinderen actief voorbereid op de basisschool. Om te zorgen voor een goede voorbereiding, werken we met educatieve dagprogramma ‘s,thema’s en uitjes die afgestemd zijn op de uitgangspunten van de Voorschoolse Educatie (VE). Iedere zes weken is er een nieuw thema als basis voor de activiteiten die we kinderen aanbieden.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen actief worden uitgedaagd om zelf dingen te ondernemen. Peuters worden spelenderwijs gestimuleerd in hun fijne en grove motorische ontwikkeling, in spraaktaalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast wordt er binnen de thema’s ook een cognitieve en rekendoelen gewerkt. Naast deze doelen zijn we ook bezig met socialisatie en de overdracht van normen en waarden.  Onze pedagogisch medewerkers stimuleren enerzijds dat kinderen leren met elkaar samen te spelen, anderzijds spelen ze actief mee met de kinderen. We bieden een actief programma aan waarbij kinderen de ruimte hebben om zelf dingen te doen. Zo gymmen we wekelijks met de kinderen en zijn alle activiteiten zo ingericht dat ze echt betekenisvol zijn voor de kinderen.

“Pindakaas gaat graag een stap verder. Zo gaan uitjes bijvoorbeeld naar de brandweerkazerne in het thema “bij de brandweer” of naar een echte boerderij in het thema “Op de boerderij”.”

Onze visie op activiteiten is dat ze zoveel mogelijk realistisch moeten zijn voor kinderen, net als in de echte wereld. Wij gaan een stap verder. Zo bezoeken we wekelijks de kinderboerderij. Ook bekijken we liever verkeersborden in het echt dan van een plaatje. We gaan naar een verzorgingstehuis met ouderen en we bekijken beroepen in het echt.

“Wij gaan wekelijks naar de kinderboerderij, niet om alleen dieren te bekijken maar ook om, onder begeleiding van de vrijwilliger, dieren te voeren, te helpen in de stallen of de ezel te aaien!”

Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We stimuleren actief buitenspelen. We hebben onze buitenruimte zo ingericht dat het lijkt op een binnenruimte zonder dak. Zo biedt onze openluchttuin ruimte voor fantasiespel: we hebben een theater en verschillende huisjes. De materialen en het speelgoed zijn realistisch. Kinderen gebruiken echte potten en pannen en een keuken op groot formaat. Ook biedt de tuin van Loods X extra uitdaging voor de peuters. Hier kunnen de kinderen klimmen en klauteren en met rijdend materiaal rondrijden. Ook kunnen de peuters onder toezicht springen op de trampoline.

“Daarnaast spelen we in op landelijke thema’s. Ieder jaar organiseren we een groot sinterklaasfeest in de week voor 5 december. Sinterklaas en de pieten komen langs, we zingen liedjes en eten pepernoten. Na een mooie foto met Sinterklaas, krijgen alle kinderen een cadeautje!”

Kinderen ontwikkelen allemaal op hun eigen tempo en niveau. Pedagogisch medewerkers hebben hierin een volgende functie. Het kan zijn dat een kind op een bepaald ontwikkelingsgebied niet goed meekomt. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en met zelfvertrouwen op weg kunnen naar de basisschool. Een ontwikkelingsachterstand kan hierbij in de weg zitten en daarom vinden we het belangrijk om samen met ouders en professionals te kijken hoe we het kind het beste kunnen begeleiden. Als we zien dat een kind baat heeft bij extra hulp bij bepaalde vaardigheden, ondersteunen we deze kinderen door extra activiteiten aan te bieden. Dit doen we altijd in overleg met ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen actief te volgen en te zorgen voor een goede overdracht naar ouders/verzorgers, school en (waar nodig) externe deskundigen. Het consultatiebureau kijkt ook mee en kan waar nodig een VVE indicatie afgeven, waardoor er middelen beschikbaar komen om het kind te bieden wat hij of zij nodig heeft. In hoofdstuk 4 kunt u lezen wat een VVE indicatie kan betekenen voor kinderen en welke externe deskundigen wij in kunnen schakelen.


DE ROL VAN ONZE PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

Onze pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de kinderen. Zij bieden als professional de mogelijkheden en uitdagingen aan kinderen om zich te ontplooien en hun eigen weg te zoeken in de samenleving en in ons kinderdagverblijf. Zij nemen een deel van de opvoeding voor hun rekening. Ook hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie voor kinderen en een adviserende rol voor ouders. Onze medewerkers zijn zich bewust van de normen en waarden van de organisatie en handelen daarnaar. Samen met ouders staan zij in een pedagogische driehoek, waarbij het kind bovenaan staat. In pedagogisch partnerschap bekijken zij samen met ouders wat het kind nodig heeft en hoe zij daarin kunnen bijdragen.

De basis van ons handelen is het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met onze pedagogisch medewerkers onmisbaar. Vanuit een veilige basis durven en kunnen kinderen de wereld te ontdekken. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben. Ieder kind is volgens ons uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen.


ACTIVITEITEN

Wij bieden activiteiten aan die zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de (individuele) kinderen, zowel binnen als buiten. Creatieve activiteiten hebben bij ons prioriteit, doordat kinderen daarmee veel competenties ontwikkelen. Voorbeelden zijn: knutselen, dans en gymnastiek, muziek maken en zingen, poppenkast spelen, samen iets bouwen van knutselmateriaal, stoep krijten en balspelletjes. Onze pedagogisch medewerkers spelen actief mee met de kinderen. . Voorbeelden van onze vaste externe activiteiten zijn:

  • Educatieve ochtend bij de Halve Maan
  • Muziekles van juf Fleur
  • Gymmen bij de gymzaal van de Nije-Veste
  • Op bezoek bij verzorgingshuis de Molenberg.
  • Uitjes die binnen het thema vallen; bijvoorbeeld een bezoek aan de boerderij/de supermarkt/de bibliotheek.

PEUTER PLUS GROEP

Om kinderen extra uitdaging en leeftijdsgericht aanbod te bieden, hebben wij een peuterplusgroep opgezet. In deze groep verblijven maximaal 16 kinderen, voornamelijk in de leeftijd van 3,5 tot 4 jaar. De kinderen van 3,5+ van de groepen Vlokken en Schuddebuikjes verblijven gedurende de ochtend in deze groep. De peuterplusgroep start om 8:30 en om 12:30 worden de kinderen opgehaald of gaan zij weer terug naar hun eerste stamgroep. De kinderen verblijven op vaste dagen op de peuterplusgroep.
De stamgroep ruimte voor de peuterplusgroep is ’s ochtends ingericht voor de peuters en ’s middags verblijft daar de BSO groep.

Waar staan wij voor

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Copyright 2024 - KDV Pindakaas | Ontwikkeld door Prodes - Arnhem