> Pindakaasreis > Sport BSO (4-12)

Sport BSO (4-12)

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen bij onze Sport-BSO. We nodigen je van harte uit tot het lezen van onze visie. We dragen deze visie iedere dag uit. Jouw kind verdient onze maximale inzet!

Wij doen iedere dag “Alles voor een blij gezicht”


Onze Sport-BSO bestaat uit 1 stamgroep:

Groep Sport-BSO 4-12 jaar

Bij de Sport BSO verblijven basisschoolkinderen van 4-12 jaar in twee basisgroepen. 1 basisgroep voor kinderen van 4-7 jaar en een basisgroep voor kinderen van 8-12 jaar. De Sport-BSO is gericht op bewegen, sporten en spelen. We beoefenen wekelijks verschillende soorten sporten en gaan op pad voor de gaafste workshops!


VISIE OP SPORT EN ONZE SPORT BSO

In 2015 is Pindakaas gestart met de Sport BSO. Iedere week gaan er tal van kinderen mee om lekker in de buitenlucht te sporten en bij slecht weer binnen in de sporthal. Vanaf 2016 heeft Pindakaas een eigen locatie bij de s.v. Grol. De Grol is een mooie, gezonde club met tal van mogelijkheden. De kinderen die na de Sport BSO door moeten naar hun wekelijks te beoefenen sport, kunnen vanuit de Sport BSO gemakkelijk gebracht/overgedragen worden. De op het sportcomplex gelegen sporthal en het naast gelegen Marveld zijn in Groenlo de sportaccommodaties waar kinderen, buiten de Sport BSO, vooral hun sporten beoefenen.

Sport BSO Pindakaas is een Sport BSO met een uitdaging. We willen dat kinderen na een dag op school zich prima kunnen ontspannen, uitleven en vermaken. Daarnaast willen we dat kinderen met plezier naar onze Sport-BSO komen. Dit creëren we door een verschillend aanbod en door aan te sluiten op de leefwereld van de kinderen.

“In de gymzaal van den Elshof kunnen we verschillende sporten en spellen aanbieden! We pakken de sportmaterialen erbij en zetten verschillende spellen klaar om op te warmen!”

In een tijd waarin computers, tablets en telefoons aanwezig zijn in het leven van kinderen, vinden wij het belangrijk om kinderen samen te laten spelen, sporten en bewegen. Bij onze Sport BSO worden kinderen op een speelse manier uitgedaagd om te bewegen en zich te ontwikkelen op sociaal en motorisch vlak. Niet alleen door kinderen te laten bewegen, maar ook door aandacht te hebben voor Team Play, je grenzen verleggen en dingen te ontdekken. Tijdens een middag op de Sport-BSO krijgen kinderen ook de regie om zelf te kiezen wat ze graag willen doen. In groepsverband wordt een sport gekozen en bijbehorende opdrachten. Deze oefeningen zijn allemaal bedacht met een leerdoel of gedachte erachter. Kinderen krijgen door zelf te kiezen regie, binnen vooraf bepaalde kaders.

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen in de buitenlucht zijn. Onze Sport BSO is wanneer mogelijk altijd buiten op het voetbalveld. Bij temperaturen onder de 10 graden en bij regen gaan we de gymzaal in. Op deze manier kunnen we altijd sport aanbieden.

In de praktijk merken we dat een kind vaak een sport uitoefent omdat een ouder, broer of vriendje die sport ook doet. Wij willen met onze Sport BSO de kinderen kennis laten maken met veel verschillende sporten die er zijn. Daarom hebben we elke maand meerdere sporten op het programma staan. Iedere 2 maanden houden we een enquête onder de kinderen om te kijken welke sporten ze graag willen doen op de Sport-BSO. De meest genoemde sproten nemen we mee in het nieuwe programma. Ook plannen we sporten in die de kinderen nog niet kennen. Daardoor kunnen kinderen kennis maken met wat de sporten inhouden.

Kees vindt bij onze Sport BSO volleyballen zo leuk. Zijn ouders besluiten na overleg om hem aan te melden bij de volleybalvereniging.

Naast de sporten die worden aangeboden door onze sportieve pedagogisch medewerkers, bieden we ook 1 keer per maand een workshop of training aan van een vereniging of sportschool. Je kunt hierbij denken aan karate, dans, crossfit, freerunning, jumpen, lasergamen en nog veel meer!

In de vakantie zijn we met een grote groep kinderen in een zwembad gaan duiken met perslucht. Voor veel kinderen was dit de eerste kennismaking met het duiken.

We zorgen ervoor dat kinderen uitgedaagd worden om dingen te ondernemen. Dit kan zijn met onze pedagogisch medewerker of door de materialen die wij beschikbaar stellen. We zijn continu bezig met de kinderen en we zorgen dat ze kunnen ontwikkelen en ontdekken in een veilige omgeving. We maken plezier met de kinderen. Niet door te kijken vanaf een bankje hoe ze spelen en te wachten tot ze weer worden opgehaald, maar door echt samen met ze te sporten.
We willen dat kinderen die bij Pindakaas komen een mooie tijd krijgen vol met plezier en tijd om zich te ontwikkelen, vriendschappen te sluiten en de eigen talenten te ontdekken!

Wij bieden ook de mogelijkheid voor kinderen om warm te eten. Dit om wat rust te creëren wanneer ouders/verzorgers de kinderen om 18.00 uur ophalen en niet meteen thuis hoeven te koken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om samen met uw kind zijn of haar eigen gekookte maaltijd op te eten! Zo hebben ouders/verzorgers een leuk en gezellig moment en thuis nog wat meer tijd met elkaar.

Onze pedagogisch medewerkers hebben de hele middag de tijd om met kinderen te sporten, te knutselen, stimuleren tot ontwikkeling, spelletjes te doen of een uitstapje te maken. Wij zijn er voor het kind. We zorgen voor een vertrouwde omgeving en sfeer waar kinderen zich thuis voelt. We willen graag dat onze Sport-BSO een tweede thuis voor hen is.

We willen graag dat kinderen uitgedaagd worden om dingen te ondernemen. Dit kan zijn met onze pedagogisch medewerker of door de materialen die wij beschikbaar stellen. We houden ons oog continu op de kinderen. Wanneer wij zien dat kinderen zich vervelen of het niet naar hun zin hebben, zoeken wij naar een oplossing, zodat kinderen nooit verveeld wachten tot ze worden opgehaald. Wij willen een Sport-BSO zijn waar kinderen zelf naar toe willen gaan en niet uit noodzaak omdat ouders/verzorgers moeten werken. We zijn continu persoonlijk bezig met het vermaken van de kinderen. Niet door te kijken vanaf een stoel bankje hoe ze spelen en te wachten tot ze weer worden opgehaald, maar door echt samen met hen alle mogelijkheden van de Sport-BSO te ontdekken!

Kinderen zijn er op schoolgaande dagen maar een paar uurtjes, maar in de vakantie zijn ze er de hele dag. Kinderen hebben gemiddeld 9 weken per jaar meer vakantie dan hun ouders/verzorgers. Wij zorgen ervoor dat kinderen die weken ook al een vakantiegevoel hebben. Zo hebben we in de vakantie altijd uitjes gepland in combinatie met een thema. Ook voor ouders/verzorgers is het een fijn gevoel als ze weten dat hun kind een leuke dag heeft.

Wij gaan graag een stap verder en houden van nieuwe uitjes. Zo hebben we met een groep kinderen een bezoek gebracht aan een luchtballon. De kinderen mochten door de luchtballon heen lopen en ze hebben geleerd hoe het eigenlijk werkt, zo’n ballonvaart. Dit zijn uitjes waar kinderen niet over uitgepraat raken!

Naast de vakantie-uitjes, besteden we ook aandacht aan landelijke thema’s. Zo willen wij de kinderen op de Sport BSO de maximale beleving geven!

Zo organiseren we een groot sinterklaasfeest voor alle leeftijden in de week voor 5 december. Er worden spellen gedaan, gedanst en gezongen en natuurlijk komen Sinterklaas en zijn pieten langs! Alle kinderen mogen op de foto, optreden voor sinterklaas en krijgen tot slot een mooi cadeautje.

We willen ouders/verzorgers maximaal ontzorgen, bijvoorbeeld door het bieden van goede opvang bij onverwachte momenten: een studiedag, een lange file onderweg naar huis, een extra dag moeten werken, een onregelmatige dienst. Dit alles begint ermee dat onze organisatie ten dienste staat van de kinderen en van onze pedagogisch medewerkers. We hebben in onze organisatie korte lijnen met elkaar en een kleine backoffice. We houden ervan snel besluiten te nemen ten behoeve van ouders/verzorgers en kinderen.


VISIE OP DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN

Kinderen zijn unieke individuen met een eigen persoonlijkheid. Ieder kind legt een eigen route af naar volwassenheid. Pindakaas wil die route actief stimuleren. Zo bieden we activiteiten aan die de kinderen stimuleren te leren, te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen.
Hierdoor krijgen kinderen ook een vertrouwde band met de pedagogisch medewerkers. Een kind dat zich veilig voelt is een kind dat openstaat voor nieuwe prikkels en hierdoor makkelijk leert. Met dit als randvoorwaarde streven wij naar een veilige en educatieve opvang.

Onze visie op activiteiten is dat ze zoveel mogelijk plezier en (fysieke) uitdaging moeten opleveren voor kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen verschillende sporten en spellen doen en het liefst buiten.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen actief worden uitgedaagd om zelf dingen te ondernemen. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren enerzijds dat kinderen leren met elkaar samen te spelen en te sporten, anderzijds spelen en sporten ze actief mee met de kinderen. We bieden een actief programma aan waarbij kinderen de ruimte hebben om zelf dingen te doen. Wij bieden nieuwe/ onbekende sporten aan waar kinderen kennis mee kunnen maken. Dit kunnen sporten zijn zoals korfbal en volleybal. Ook zorgen we soms voor een workshop van buitenaf. Dit kan zijn: dansen, gymmen of karate.


DE ROL VAN ONZE PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

Onze pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de kinderen. Zij bieden als professional de mogelijkheden en uitdagingen aan kinderen om zich te ontplooien en hun eigen weg te zoeken in de samenleving en bij Loods X. Zij nemen een deel van de opvoeding voor hun rekening. Ook hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie voor kinderen en een adviserende rol voor ouders. Onze medewerkers zijn zich bewust van de normen en waarden van de organisatie en handelen daarnaar. Samen met ouders staan zij in een pedagogische driehoek, waarbij het kind bovenaan staat. In pedagogisch partnerschap bekijken zij samen met ouders wat het kind nodig heeft en hoe zij daarin kunnen bijdragen.

De basis van ons handelen is het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met onze pedagogisch medewerkers onmisbaar. Vanuit een veilige basis durven en kunnen kinderen de wereld te ontdekken. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben. Ieder kind is volgens ons uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen.

De pedagogisch medewerkers zijn de veilige haven voor de kinderen, waar zij tijdens het spelen met leeftijdsgenootjes en zelfstandig spelen, altijd bij terecht kunnen. Dit noemen we de cirkel van veiligheid:
Onze pedagogisch medewerkers zijn ook degenen die de veiligheid van de groep waarborgen en zorgen voor een prettige sfeer in de groep. Door te overleggen met de ouders/verzorgers zorgen ze voor een afgestemde pedagogische aanpak. Zij bespreken met hun collega’s de signalen van individuele kinderen of vanuit de groep en waar nodig de stellen zij de pedagogische aanpak bij.

Onze pedagogisch medewerkers hebben een passie voor de ontwikkeling van kinderen. Daar worden medewerkers op geselecteerd en ook in gestimuleerd binnen onze organisatie. De pedagogisch medewerkers nemen hun vak serieus en blijven zich vernieuwen en ontwikkelen in hun vak door opleidingen te volgen en de laatste vakliteratuur te lezen.

DAGPROGRAMMA SPORT BSO

14:00 -

De kinderen worden opgehaald

Om 14:00 worden de kinderen opgehaald van hun school door
onze hoofdvestiging en worden
ze gebracht naar onze Sport-BSO.

14:30 -

Bussen vertrekken

Om 14:30 Vertrekken de
bussen van de Sport-BSO
groep richten de Sport
Vereniging Grol.

14:45 - 15:00

Binnenkomst

Binnenkomst bij de Sport-BSO en start in eigen basisgroep (4-7 en 8-12 jaar). Kinderen krijgen een beker water en een groente/fruitsnack. We kletsen over de dag.

Kinderen (vanaf ongeveer 7+ jaar) krijgen 3 kaarten uit de Sport-map en mogen een sport kiezen en kiezen daar activiteiten bij.

15:00 - 15:45

Warming up

Tussen 15:00 en 15:45 spelen wij samen met de kinderen eerst wat warm up spelletjes zodat we later goed kunnen bewegen tijdens de echte spellen.

15:45 - 16:00

Pauze

Het is pauze! De kinderen
krijgen van ons een beker met
ranja om te drinken en een
lekker biscuitje om op te eten
zodat ze zonder een lege buik
gaan sporten.

15:50 - 16:00

Het sport materiaal word klaargezet

Alle sportmaterialen en de externe clinic worden nu buiten klaargezet voor het gekozen dagprogramma.

16:00 - 16:30

Sportprogramma

Sportprogramma buiten op het veld!

16:30 - 17:00

Vrij spel

Vrij spel met verschillende materialen

16:30 - 16:45

Samen Eten

Kinderen die bij ons warm eten gaan naar de BSO-ruimte. Tijdens het warm eten worden de basisgroepen samengevoegd en eten zij gezellig met elkaar aan tafel.

16:55 - 17:15

Opruimen

Kinderen (onder begeleiding) starten met het
opruimen/omkleden.

17:15 -

Terug naar Pindakaas

Kinderen waarvan een broertje of zusje op de hoofdlocatie is, gaan terug naar Pindakaas en worden daar opgehaald.

17:00 - 18:00

Naar huis

Ouder(s)/verzorgers komen de kinderen halen bij het sportcomplex. De basisgroepen worden samengevoegd als dit qua kindaantal kan.

Waar staan wij voor

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Copyright 2023 - KDV Pindakaas | Ontwikkeld door Prodes - Arnhem