> Pindakaasreis > Baby & dreumes (0-2)

Baby & dreumes (0-2)

Ga je mee op Pindakaas-reis? Een dag bij Pindakaas zien wij als educatieve doe- en ontdekkingsreis voor de kinderen. We stellen namelijk iedere dag alles in het teken van ervaren, leren, ontdekken en vooral: blije gezichten!


De stamgroepen voor onze baby/dreumesopvang!

Babygroep Muisjes 0-1 jaar
Bij muisjes verblijven voornamelijk baby’s in de leeftijd van 0-1 jaar. Onze babyspecialisten zorgen voor een veilige omgeving, waar baby’s samen kunnen exploreren, groeien en waarbij ze hun eigen ik kunnen ontdekken.

Babygroep Hagelslag 0-2 jaar  
Op groep Hagelslag verblijven kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar. Vanuit een veilige haven gaan kinderen de wereld eigen maken, samen met onze babyspecialisten, met respect voor de autonomie en ontwikkelingsgerichte dagprogramma’s bieden wij alle kinderen individueel wat zij nodig hebben!


VISIE OP ONZE KINDEROPVANG

Pindakaas is in het dagelijks leven voor de kinderen die bij ons komen een belangrijke plek. We vinden het belangrijk hier een tweede thuis voor de kinderen te creëren. Omdat we opvang van 0-4 en naschoolse opvang van 4-12 onder één dak aanbieden, bieden we kinderen een vaste locatie aan tot hun middelbare schoolperiode. Bij een overstap hoeven kinderen bij ons niet te wennen aan een nieuwe plek, waardoor zij en hun ouders/verzorgers de aandacht kunnen richten op andere dingen, zoals de nieuwe school.


Iedere groep is een samenleving in het klein, waar je jezelf kunt zijn, jezelf kunt ontwikkelen en waar je leert met anderen om te gaan en dingen samen te doen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Kinderen leren van elkaar. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor zichzelf en eigenheid zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. Lees meer

Om op dagen dat u aan het werk bent deze zorg over te nemen hebben wij ervoor gekozen dat al onze beroepskrachten specialistisch zijn geschoold. En dat wij een aantal kernpunten centraal hebben gesteld van alle ontwikkelingsmomenten en daarbij behorende behoeften van de baby. We hebben hier onderscheidt gemaakt in fysiologische zelfregulatie, veilige hechting, ontwikkeling van autonomie, individuatie en exploratie.

Fysiologische zelfregulatie
Groeien, samen met Pindakaas en papa en mama
Lees meer

Veilige hechting
Lekker samen knuffelen!
Lees meer

Autonomie
Lekker veel zelf doen!
Lees meer

Individuatie en exploratie
De wereld ontdekken!
Lees meer


DUNSTAN BABYTAAL

Huilen heeft een functie voor baby’s: het is laatste manier om te laten weten dat hij iets wil. Daarom is het goed om te weten wat voor huiltjes er zijn en wat we er mee doen.

De babyspecialisten bij Pindakaas zijn daarom geschoold in de Dunstan babytaal. Wij zien huilen bij baby’s als een specifieke, op behoeften gebaseerde vorm van communicatie van de baby. Met universele geluiden. Door deze geluiden te herkennen, weet de PM’er precies wat de baby nodig heeft en hoe je de baby het juiste kunt bieden. Door eerder in te kunnen gaan op de behoefte van het kind, versterkt het de band tussen de baby en de PM’er. De Dunstan babytaal is goed hoorbaar bij kinderen tot ongeveer 4 maanden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.babytaal.nl


DE ROL VAN ONZE PEDAGOGISCH MEDEWERKERS

Onze pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de kinderen. Zij bieden als professional de mogelijkheden en uitdagingen aan kinderen om zich te ontplooien en hun eigen weg te zoeken in de samenleving en in ons kinderdagverblijf. Zij nemen een deel van de opvoeding voor hun rekening. Ook hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie voor kinderen en een adviserende rol voor ouders. Onze medewerkers zijn zich bewust van de normen en waarden van de organisatie en handelen daarnaar. Samen met ouders staan zij in een pedagogische driehoek, waarbij het kind bovenaan staat. In pedagogisch partnerschap bekijken zij samen met ouders wat het kind nodig heeft en hoe zij daarin kunnen bijdragen.

De basis van ons handelen is het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met onze pedagogisch medewerkers onmisbaar. Vanuit een veilige basis durven en kunnen kinderen de wereld te ontdekken. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben. Ieder kind is volgens ons uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen.

De pedagogisch medewerkers zijn de veilige haven voor de kinderen, waar zij tijdens het ontdekken van de wereld (exploratie) altijd bij terecht kunnen. Dit noemen we de cirkel van veiligheid:

Onze pedagogisch medewerkers zijn ook degenen die de veiligheid van de groep waarborgen en zorgen voor een prettige sfeer in de groep. Door te overleggen met de ouders/verzorgers zorgen ze voor een afgestemde pedagogische aanpak. Zij bespreken met hun collega’s de signalen van individuele kinderen of vanuit de groep en waar nodig de stellen zij de pedagogische aanpak bij.

Onze pedagogisch medewerkers hebben een passie voor de ontwikkeling van kinderen. Daar worden medewerkers op geselecteerd en ook in gestimuleerd binnen onze organisatie. De pedagogisch medewerkers nemen hun vak serieus en blijven zich vernieuwen en ontwikkelen in hun vak door opleidingen te volgen en de laatste vakliteratuur te lezen.


ACTIVITEITEN

Bij Pindakaas werken we op het hele kinderdagverblijf van 0-4 jaar met zeswekelijkse, VVE  thema’s. Ook op de baby- en dreumesgroep laten we kinderen de wereld al ontdekken door themagerichte activiteiten aan te bieden.
Wij bieden activiteiten aan die zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingfase van de (individuele) kinderen, zowel binnen als buiten. Creatieve en vrije activiteiten hebben bij ons prioriteit, doordat kinderen daarmee veel competenties ontwikkelen en op hun eigen tempo kunnen ontdekken en exploreren. Voorbeelden zijn: knutselen, muziek maken, buitenspelen en sensomotorische activiteiten zoals spelen met zand, water, scheerschuim of spaghetti. Daarnaast is snoezelen ook een vaste activiteit in de week. Onze pedagogisch medewerkers spelen actief mee met de kinderen en zijn altijd binnen bereik. Daarnaast hebben we wekelijks muziekles op de baby- dreumesgroepen. Juf Fleur komt muziek maken met haar gitaar en zingt prachtige liedjes die aansluiten op het thema. Zelfs de allerkleinsten reageren positief en nieuwsgierig op muziek.

 

educatieve doe-, verzorging- & ontdekkingsreis baby’s en dreumesen

07:00 - 09:00

Binnenkomst

Tussen 7.00 (6.15 vervroegd) en 9.00 komen de baby’s en dreumesen binnen bij KDV Pindakaas en begint de educatieve reis. We verwelkomen de kinderen en bespreken bijzonderheden met ouders. De kinderen die thuis nog niet ontbeten hebben kunnen dat bij Pindakaas doen. Zij krijgen de fles, een boterham en/of een bekertje melk. Tot 9.00 uur kunnen de kinderen vrij spelen met het speelgoed op de groep. Wij begeleiden hen hierbij en laten hen ontdekken en exploreren, met altijd een pedagogisch medewerker dichtbij op de grond.

09:00 - 10:00

Eten en Opruimen

Rond 9.15 uur gaan we gezamenlijk opruimen en dan aan tafel voor het fruit en drinken. Baby’s krijgen hun fles in hun eigen ritme en worden lekker op schoot gevoed in de stoel of op de bank. Als dit op is, zingen we liedjes met de kinderen of lezen we voor uit een boek. Daarna kan er geknutseld worden in het thema. We kunnen lekker gaan verven, plakken, kleuren, kleien of lekker knoeien met scheerschuim, zand of water.

10:00 - 11:30

Lekker spelen

Rond 10.00 uur is de verschoonronde. Zodra iedereen een schone luier heeft gehad, gaan we bij mooi weer buiten spelen. Kinderen kunnen gebruik maken van allerlei materialen die geschikt zijn voor hun leeftijd. Ook maken we soms een wandeling in de buurt naar de halve maan of naar de supermarkt. Bij slecht weer blijven we binnen en kunnen dan met blokken bouwen, puzzelen, dansen op muziek, spelen met ballonnen. Ook kan het zijn dat juf Fleur langs komt om muziek te maken op de groep!

11:30 - 15:00

Broodmaaltijd en Middagslaapje

We gaan rond 11.30 uur aan tafel voor de broodmaaltijd voor kinderen die daar al aan toe zijn. De kinderen krijgen eerst een boterham met hartig beleg en daarna met zoet beleg. Hierbij drinken ze een beker of fles melk. Daarna worden de kinderen verschoond en rond 12.30 uur gaan ze allemaal naar bed voor hun middagslaapje en weer op te laden voor de ontdekkingsreis in de middag. Sommige kinderen worden opgehaald.

15:00 - 16:00

Drinken en Spelen

Rond 15.00 uur zijn alle kinderen weer wakker en kan de middag beginnen. We gaan dan aan tafel om wat te drinken en een koekje/soepstengel te eten. Na het zingen of voorlezen gaan we weer naar buiten bij droog weer. Er is altijd een pedagogisch medewerker aanwezig bij de kinderen. Als we binnen blijven kunnen de kinderen spelen met het aanwezige speelgoed op de groep of we gaan kleien, puzzelen of een sensomotorische activiteit aan tafel doen.

16:00 - 18:00

Eten, verschonen en naar huis

Kinderen die al een warme maaltijd eten kunnen dit ook bij ons opeten. We gaan gezamenlijk aan tafel om 16.30 uur. Kinderen die niet mee eten krijgen een soepstengel en wat te drinken. Met de kinderen die niet mee-eten, lezen we een boek gezellig op de bank (grond) of we pakken een krat met duplo blokken/treinbaan en gaan met ze bouwen. Rond 17.00 uur krijgen alle kinderen een schone luier. Tussen 17.00 en 18.00 uur (verlengd tot 18.30 uur) is de doe- en ontdekkingsreis voorbij en worden de kinderen weer opgehaald door hun ouders en verzorgers.

Waar staan wij voor

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Copyright 2023 - KDV Pindakaas | Ontwikkeld door Prodes - Arnhem