> Nieuws > Peuterplusgroep

Peuterplusgroep

Om kinderen extra uitdaging en leeftijdsgericht aanbod te bieden, hebben wij een peuterplusgroep opgezet. In deze groep verblijven maximaal 16 kinderen, voornamelijk in de leeftijd van 3,5 tot 4 jaar.

Om kinderen extra uitdaging en leeftijdsgericht aanbod te bieden, hebben wij een peuterplusgroep opgezet. In deze groep verblijven maximaal 16 kinderen, voornamelijk in de leeftijd van 3,5 tot 4 jaar. De kinderen van 3,5+ van de groepen Vlokken en Schuddebuikjes verblijven gedurende de ochtend in deze groep. De peuterplusgroep start om 8:30 en om 12:30 worden de kinderen opgehaald of gaan zij weer terug naar hun eerste stamgroep. De kinderen verblijven op vaste dagen op de peuterplusgroep.
De stamgroep ruimte voor de peuterplusgroep is ’s ochtends ingericht voor de peuters en ’s middags verblijft daar de BSO groep.

Het aanbod voor deze kinderen is gericht op een spelenderwijze voorbereiding op het onderwijs. Kinderen worden gestimuleerd in hun cognitieve ontwikkeling en krijgen verdiepende activiteiten aangeboden binnen het thema. We kiezen voor prikkelende activiteiten waarbij ook de creativiteit wordt gestimuleerd zoals muziek, dans en knutselen. Ook kinderen met een VVE-indicatie kunnen terecht in deze groep, juist om extra gestimuleerd te worden in bijvoorbeeld te taalontwikkeling. Zo kunnen we altijd passend aanbod creëren en kunnen we heel goed kijken naar de behoefte van het individuele kind.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Copyright 2024 - KDV Pindakaas | Ontwikkeld door Prodes - Arnhem