> Oudercommissie

Oudercommissie

Wij doen alles voor een blij gezicht!


Kinderdagverblijf Pindakaas heeft een centrale oudercommissie.
Deze bestaat uit 7 ouders die verschillende vormen van opvang binnen de organisatie afnemen. Samen zijn zij gemachtigd om besluiten te nemen voor alle locaties.

De centrale oudercommissie komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar, in aanwezigheid van de leidinggevende en beleidsmedewerker, zodat deze de ouders kan informeren en ouders de leidinggevende gevraagd of ongevraagd kunnen adviseren over onderdelen van het beleid. KDV Pindakaas neemt het advies van de oudercommissie mee in de uitvoering van het beleid. Dit is vastgelegd in het reglement Oudercommissie.

De oudercommissie houdt zich bezig met diverse taken. Die taken variƫren van inhoudelijk meedenken over het beleid tot de uitvoering of het assisteren bij events binnen de organisatie. Zij kunnen alle onderwerpen bespreken die betrekking hebben op het kinderdagverblijf en volgens de oudercommissie van belang zijn voor de gebruikers. Zij behartigen en vertegenwoordigen dan ook de overige ouders.

Contact met de Ouder Commissie

Je naam(Vereist)

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Copyright 2023 - KDV Pindakaas | Ontwikkeld door Prodes - Arnhem