> Meldcode Kindermishandeling

Meldcode Kindermishandeling

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

Alle kinderopvangorganisaties zijn verplicht om een Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling vast te leggen en te gebruiken. Alle professionals in de kinderopvang werken met een Meldcode  wanneer ze beroepshalve te maken (kunnen) hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wij vinden het bij Pindakaas erg belangrijk zorgvuldig en eenduidig om te gaan met signalen, daarom hebben wij een stappenplan opgesteld.

De Meldcode HGKM van Pindakaas is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat beschreven welke stappen pedagogisch medewerkers moeten doorlopen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode leidt de pedagogisch medewerkers door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding. Bij de eerste signalen wordt de aandachtsfunctionaris (Brenda BĂ©nard) bij het proces betrokken en wordt er op een professionele manier naar de situatie gekeken.

Uiteraard is het samen met ouder(s)/verzorger(s) oplossen van de zorg het streven van de meldcode. Alleen wanneer de situatie te complex is, ouders niet willen meewerken en het kind schade oploopt door de opvoedsituatie dan zal KDV Pindakaas de beslissing nemen om een melding te doen bij Veilig Thuis. Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen.

Onze meldcode bestaat uit de volgende 5 stappen:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.

Stap 2: Collegiale consultatie

Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s).

Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling aan de hand van het afwegingskader.

Stap 5: Belissingen nemen:
5a: is melden noodzakelijk?
5b is zelf hulp bieden (ook) mogelijk?

Voor vragen over deze meldcode kunt u terecht bij de aandachtsfunctionaris van Pindakaas. Zij is te bereiken via: brenda@kdvpindakaas.nl.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Copyright 2023 - KDV Pindakaas | Ontwikkeld door Prodes - Arnhem