> Nieuws > Kinderopvangtoeslag 2022

Kinderopvangtoeslag 2022

Meer toeslag voor schoolgaande kinderenIn 2022 kun je voor je schoolgaande kinderen veel meer kinderopvangtoeslag aanvragen. Vanaf deze maand (1 januari) kun je kinderopvangtoeslag aanvragen voor 140% van de gewerkte

Meer toeslag voor schoolgaande kinderen
In 2022 kun je voor je schoolgaande kinderen veel meer kinderopvangtoeslag aanvragen. Vanaf deze maand (1 januari) kun je kinderopvangtoeslag aanvragen voor 140% van de gewerkte uren. In 2021 lag dit percentage slechts op 70%. Bij stellen wordt hierbij uitgegaan van de uren van de minst werkende ouder.

Hiermee wil de overheid ouders tegemoet komen die niet op reguliere kantooruren werken. Wanneer je extra opvang nodig hebt vanwege avond- nacht- of weekendwerk neem je namelijk al snel meer uren buitenschoolse opvang af dan 70% van je gewerkte uren. Dit geldt ook voor ouders die veel reistijd hebben of voornamelijk in de middag werken. Daardoor kregen ouders in dit soort situaties niet voor alle opvanguren kinderopvangtoeslag. Maar de mogelijkheid voor meer kinderopvangtoeslag is er voor iedere ouder van schoolgaande kinderen.

Minder vaak terugbetalen
Krijg je een iets te hoog voorschot kinderopvangtoeslag in 2022? Dan hoef je dat bedrag dit jaar pas terug te betalen vanaf € 98 of meer teveel ontvangen toeslag. In 2021 lag die grens op € 48.

Cijfers iets aangepast
De cijfers worden zoals ieder jaar ‘geïndexeerd’. Dat komt neer op een soort inflatiecorrectie. Veel kinderopvangorganisaties stijgen harder dan de toeslag. Bij Pindakaas hebben we er bewust voor gekozen dit niet te doen. Zo ontvang je als Pindakaas ouder altijd de maximale kinderopvangtoeslag en proberen we je eigen bijdrage minimaal te houden.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Copyright 2022 - KDV Pindakaas | Ontwikkeld door Prodes - Arnhem