> Groep Pasta 4-12 jaar

Groep Pasta 4-12 jaar

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen bij onze IKC groep Pasta. We nodigen je
van harte uit tot het lezen van onze visie. We dragen deze visie iedere dag uit.
Jouw kind verdient onze maximale inzet!

 

Wij doen iedere dag “Alles voor een blij gezicht”


IKC Groenlo bestaat uit 2 stamgroepen:

Kinderdagverblijfgroep Jam 0-4 jaar

Op groep Jam verblijven kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Onze babyspecialisten zorgen voor een
veilige basis, waar baby’s, dreumesen en peuters samen kunnen exploreren, groeien en waarbij ze
hun eigen ik kunnen ontdekken. Met respect voor de autonomie van ieder kind, bieden wij alle
kinderen wat zij nodig hebben. We gaan met kinderen op reis met als eindbestemming de
basisschool! We bieden kinderen een educatieve doe- en ontdekkingsreis vol beleving, muziek,
beweging, natuur uitjes en diverse thema’s.

Buitenschoolse opvang groep Pasta 4-12 jaar

In de BSO groep verblijven basisschoolkinderen van 4- 12 jaar. De groep is ingericht in verschillende
hoeken die uitdaging, ontspanning en vermaak bieden voor jong en oud. BSO is vrije tijd. Door de
huiselijke en moderne inrichting en de fijne buitenruimte is er voor ieder kind genoeg te doen! Al
onze activiteiten dragen bij aan een volledig aanbod op alle ontwikkelingsgebieden.


Visie

IKC Groenlo heeft een buitenschoolse opvang met een uitdaging. We willen dat kinderen na een dag
op school, zich prima kunnen ontspannen en vermaken. De BSO ruimte is uitdagend ingericht met
verschillende hoeken waarin kinderen kunnen spelen: een gamehoek met chillpit, een ruimte
bouwhoek, een speelkeuken, een computerhoek, een creatieve doe-hoek en een echte keuken waar
gekookt kan worden. Omdat kinderen graag de werkelijkheid imiteren, hebben wij de speelhoeken
zo realistisch mogelijk ingericht.

Wij bieden kinderen geen verplicht programma aan, omdat kinderen op school de hele dag al een
programma hebben gevolgd. Er is wel een programma waaraan kinderen vrijwillig mee mogen doen,
bijvoorbeeld bakken of knutselen. Ons programma en het dagelijks aanbod is leeftijdsadequaat. Dat
wil zeggen: voor alle leeftijden is er genoeg te doen! We werken op de BSO met 4 seizoensgebonden
thema’s, waarbij de hoeken en het activiteitenaanbod in het teken staat van dat thema!

 

Op het programma staat bijvoorbeeld Tie-Dye waarbij kinderen zelf t-shirts mogen maken.

Het kan ook een creatieve activiteit zijn binnen een thema. Onze pedagogisch medewerker

gaat met een aantal kinderen mee naar de buitenruimte om een balletje te trappen en

voetbalt gezellig mee.


Wij bieden kinderen de mogelijkheid om bij de VSO (Voorschoolse opvang) te ontbijten en ’s middags
bieden wij de kinderen (op de dagen dat ze niet op school eten) een boterham aan.
Wij bieden ook de mogelijkheid voor kinderen om warm te eten. Dit om wat rust te creëren wanneer
ouders/verzorgers de kinderen om 18.00 uur ophalen en niet meteen thuis hoeven te koken. Zo
hebben ouders/verzorgers nog wat tijd met de kinderen voordat het avondprogramma begint!


Onze IKC medewerkers hebben de hele middag de tijd om met kinderen te spelen, te knutselen,
stimuleren tot ontwikkeling, spelletjes te doen of een uitstapje te maken. Wij zijn er voor het kind.
We zorgen voor een vertrouwde omgeving en sfeer waar kinderen zich thuis voelt. We willen graag
dat onze BSO een tweede thuis is. De allerbeste vrijetijdsbesteding! Lees meer


De rol van IKC Medewerkers

Onze IKC medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de kinderen. Zij bieden als
professional de mogelijkheden en uitdagingen aan kinderen om zich te ontplooien en hun eigen weg
te zoeken in de samenleving en in ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Zij nemen een
deel van de opvoeding voor hun rekening. Ook hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie voor
kinderen en een adviserende rol voor ouders. Onze medewerkers zijn zich bewust van de normen en
waarden van de organisatie en handelen daarnaar. Samen met ouders en het kind staan zij in een
pedagogische driehoek.

In pedagogisch partnerschap bekijken zij samen met ouders wat het kind nodig heeft en hoe zij daarin kunnen bijdragen. De basis van ons handelen is het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid aan het kind. Hierbij is een
vertrouwensrelatie met onze IKC medewerkers onmisbaar. Vanuit een veilige basis durven en kunnen kinderen de wereld te ontdekken. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben. Ieder kind is volgens ons uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen.


We vinden het belangrijk om:

  • Kinderen altijd serieus te nemen en bij het kind aan te sluiten
  • Voorspelbaar en duidelijk naar kinderen te zijn
  • Positief te zijn naar elkaar en de kinderen.
  • Het kind de ruimte geven om zichzelf en zijn talenten te ontdekken
    De IKC medewerkers zijn de veilige haven voor de kinderen, waar zij tijdens het ontdekken van de
    wereld (exploratie) altijd bij terecht kunnen. Dit noemen we de cirkel van veiligheid:

Onze IKC medewerkers zijn ook degenen die de veiligheid van de groep waarborgen en zorgen voor een prettige sfeer in de groep. Door te overleggen met de ouders/verzorgers zorgen ze voor een
afgestemde pedagogische aanpak. Zij bespreken met hun collega’s de signalen van individuele
kinderen of vanuit de groep en waar nodig de stellen zij de pedagogische aanpak bij.
Onze IKC medewerkers hebben een passie voor de ontwikkeling van kinderen. Daar worden
medewerkers op geselecteerd en ook in gestimuleerd binnen onze organisatie. De IKC medewerkers
nemen hun vak serieus en blijven zich vernieuwen en ontwikkelen in hun vak door opleidingen te
volgen en de laatste vakliteratuur te lezen.
Binnen het IKC werken we in een “all-in-one” samenwerkingsmodel. Dit betekent dat wij als 1
organisatie werken en daarbinnen 3 diensten aanbieden: Kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse
opvang. We werken nauw en structureel samen met elkaar.

Dagprogramma Pasta

14:00 - 14:30

Vanaf 14.00 uur (en woensdag en vrijdag vanaf 12.00 uur) worden de kinderen die
gebruik maken van de naschoolse opvang opgehaald van school. Vanaf de
hoofdlocatie gaan kinderen naar hun opvanglocatie.

14:30 - 15:30

Zodra de kinderen binnen zijn, drinken we gezamenlijk een beker water en eten we
een groente/fruit snack. Hierna kunnen de kinderen een activiteit kiezen,
bijvoorbeeld buiten spelen, gamen, naar de doe-ruimte, video’s maken, computeren,
een gezelschapsspel of met constructiemateriaal/technisch lego spelen. Tijdens deze
activiteiten doen we actief met de kinderen mee.

15:30 - 15:45

We gaan met zijn allen aan tafel en eten een biscuitje en drinken een beker ranja.

15:45 - 16:30

De kinderen mogen weer een activiteit kiezen, we doen een gezelschapsspel
of spelen met de verschillende
materialen of gaan iets lekkers
bakken of koken. Kinderen
mogen ook naar buiten.

16:30 - 17:00

De kinderen die avondeten bij
IKC Groenlo krijgen rond 16.30
uur hun warme maaltijd. De
andere kinderen blijven buiten spelen of spelen op de
groep binnen.

17:00 - 18:00

De kinderen worden door hun ouders/verzorgers opgehaald. Uitzondering is wanneer iemand verlengde opvang heeft aangevraagd en zijn of haar dochter of zoon tussen 18.00 uur en 18.30 uur ophaalt.

Waar staan wij voor

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Copyright 2024 - KDV Pindakaas | Ontwikkeld door Prodes - Arnhem