> Groep Jam 0-4 jaar

Groep Jam 0-4 jaar

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen bij onze nieuwste additie; het IKC. IKC staat voor Integraal Kind Centrum. Hier staat de doorgaande leerlijn centraal en bundelen kinderopvang, naschoolse opvang, educatie en eventueel andere disciplines diens krachten onder één dak en één aansturing, als ware één organisatie. Samen met basisschool Willibrordus zijn we voornemens dit in de toekomst neer te zetten op de plek waar de Willibrordus school al stond aan de Karel Doornmanstraat. Hier werken we de komende tijd samen naartoe vanuit onze tijdelijke vestiging aan het Admiraal Helfrichplein, beter bekend als de voormalige Watermolenschool. De ruimte, het educatieve aanbod, de activiteiten en de thema’s zijn allemaal identiek aan dat van de andere vestigingen. Ook hier doen we iedere dag alles voor een blij gezicht!


IKC Groenlo bestaat uit 2 stamgroepen:

Kinderdagverblijfgroep Jam 0-4 jaar

Op groep Jam verblijven kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Onze babyspecialisten zorgen voor een
veilige basis, waar baby’s, dreumesen en peuters samen kunnen exploreren, groeien en waarbij ze
hun eigen ik kunnen ontdekken. Met respect voor de autonomie van ieder kind, bieden wij alle
kinderen wat zij nodig hebben. We gaan met kinderen op reis met als eindbestemming de
basisschool! We bieden kinderen een educatieve doe- en ontdekkingsreis vol beleving, muziek,
beweging, natuur uitjes en diverse thema’s.

Buitenschoolse opvang groep Pasta 4-12 jaar

In de BSO groep verblijven basisschoolkinderen van 4- 12 jaar. De groep is ingericht in verschillende
hoeken die uitdaging, ontspanning en vermaak bieden voor jong en oud. BSO is vrije tijd. Door de
huiselijke en moderne inrichting en de fijne buitenruimte is er voor ieder kind genoeg te doen! Al
onze activiteiten dragen bij aan een volledig aanbod op alle ontwikkelingsgebieden.


VISIE OP ONZE KINDEROPVANG

Ons kinderdagverblijf is in het dagelijks leven voor onze kinderen een belangrijke plek. We willen graag dat ons kinderdagverblijf een tweede thuis voor hen is. Omdat we een kinderdagverblijf en BSO onder één dak aanbieden, bieden we kinderen een vaste locatie aan tot hun middelbare schoolperiode. Bij een overstap hoeven kinderen bij ons niet te wennen aan een nieuwe plek, waardoor zij en hun ouders/verzorgers de aandacht kunnen richten op andere dingen, zoals de nieuwe school.


Ons kinderdagverblijf is een samenleving in het klein, waar je jezelf kunt zijn, jezelf kunt ontwikkelen en waar je leert met anderen om te gaan en samen dingen te doen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Kinderen leren van elkaar. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor zichzelf en eigenheid zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. Lees meer


DUNSTAN BABYTAAL

Huilen heeft een functie voor baby’s: het is laatste manier om te laten weten dat hij iets wil. Daarom is het goed om te weten wat voor huiltjes er zijn en wat we er mee doen.

De babyspecialisten bij Pindakaas zijn daarom geschoold in de Dunstan babytaal. Wij zien huilen bij baby’s als een specifieke, op behoeften gebaseerde vorm van communicatie van de baby. Met universele geluiden. Door deze geluiden te herkennen, weet de PM’er precies wat de baby nodig heeft en hoe je de baby het juiste kunt bieden. Door eerder in te kunnen gaan op de behoefte van het kind, versterkt het de band tussen de baby en de PM’er. De Dunstan babytaal is goed hoorbaar bij kinderen tot ongeveer 4 maanden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.babytaal.nl


De rol van IKC Medewerkers

Onze IKC medewerkers spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de kinderen. Zij bieden als
professional de mogelijkheden en uitdagingen aan kinderen om zich te ontplooien en hun eigen weg
te zoeken in de samenleving en in ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Zij nemen een
deel van de opvoeding voor hun rekening. Ook hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie voor
kinderen en een adviserende rol voor ouders. Onze medewerkers zijn zich bewust van de normen en
waarden van de organisatie en handelen daarnaar. Samen met ouders en het kind staan zij in een
pedagogische driehoek.

In pedagogisch partnerschap bekijken zij samen met ouders wat het kind nodig heeft en hoe zij daarin kunnen bijdragen. De basis van ons handelen is het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid aan het kind. Hierbij is een
vertrouwensrelatie met onze IKC medewerkers onmisbaar. Vanuit een veilige basis durven en kunnen kinderen de wereld te ontdekken. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben. Ieder kind is volgens ons uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen.

We vinden het belangrijk om:

  • Kinderen altijd serieus te nemen en bij het kind aan te sluiten
  • Voorspelbaar en duidelijk naar kinderen te zijn
  • Positief te zijn naar elkaar en de kinderen.
  • Het kind de ruimte geven om zichzelf en zijn talenten te ontdekken
    De IKC medewerkers zijn de veilige haven voor de kinderen, waar zij tijdens het ontdekken van de
    wereld (exploratie) altijd bij terecht kunnen. Dit noemen we de cirkel van veiligheid:

Onze IKC medewerkers zijn ook degenen die de veiligheid van de groep waarborgen en zorgen voor een prettige sfeer in de groep. Door te overleggen met de ouders/verzorgers zorgen ze voor een
afgestemde pedagogische aanpak. Zij bespreken met hun collega’s de signalen van individuele
kinderen of vanuit de groep en waar nodig de stellen zij de pedagogische aanpak bij.
Onze IKC medewerkers hebben een passie voor de ontwikkeling van kinderen. Daar worden
medewerkers op geselecteerd en ook in gestimuleerd binnen onze organisatie. De IKC medewerkers
nemen hun vak serieus en blijven zich vernieuwen en ontwikkelen in hun vak door opleidingen te
volgen en de laatste vakliteratuur te lezen.
Binnen het IKC werken we in een “all-in-one” samenwerkingsmodel. Dit betekent dat wij als 1
organisatie werken en daarbinnen 3 diensten aanbieden: Kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse
opvang. We werken nauw en structureel samen met elkaar.

Dagprogramma Groep JAM educatieve doe-, verzorging- & ontdekkingsreis

07:00 - 09:00

Tussen 7.00 (6.15 vervroegd) en 9.00 komen de baby’s en dreumesen binnen bij KDV
IKC Groenlo en begint de educatieve reis. We verwelkomen de kinderen. Kinderen die thuis nog niet
ontbeten hebben kunnen dat bij IKC Groenlo doen. Zij krijgen de fles, een boterham en/of een
bekertje melk. Tot 9.00 uur kunnen de kinderen vrij spelen met het speelgoed op de groep. Wij
begeleiden hen hierbij en laten hen ontdekken en exploreren, met altijd een IKC-medewerker
dichtbij of op de grond. Ondertussen ontvangen we ouders van die dag en vragen we over nog
bijzonderheden zijn.

09:00 - 11:30

Rond 9.15 uur gaan we gezamenlijk opruimen! We zingen hierbij het opruimlied. We sttimuleren alle kinderen om te helpen met opruimen en begeleiden de jongste
kinderen. Zet zelf alle hoeken weer netjes klaar. Baby’s krijgen hun fles in hun eigen ritme en worden
lekker op schoot gevoed in de stoel of op de bank. Dreumesen en peuters krijgen lekker vers fruit. Als
dit op is, zingen we liedjes met de kinderen of lezen we voor uit een boek. Daarna kan er geknutseld
worden in het thema. We kunnen lekker gaan verven, plakken, kleuren, kleien of lekker knoeien met
scheerschuim, zand of water.

10:00 -

Rond 10.00 uur is de verschoonronde. Zodra iedereen een schone luier heeft gehad, gaan we bij
mooi weer buiten spelen. Kinderen kunnen gebruik maken van allerlei materialen die geschikt zijn
voor hun leeftijd. Ook maken we soms een wandeling in de buurt naar de halve maan of naar de
supermarkt. Bij slecht weer blijven we binnen en kunnen dan met blokken bouwen, puzzelen, dansen
op muziek, spelen met ballonnen. Ook kan het zijn dat juf Fleur langs komt om muziek te maken op
de groep!

11:30 - 15:00

We gaan rond 11.30 uur aan tafel voor de broodmaaltijd voor kinderen die daar al aan toe zijn. De
kinderen krijgen eerst een boterham met hartig beleg en daarna met zoet beleg. Hierbij drinken ze
een beker of fles melk. Na het eten gaat 1 PM’er met de kinderen op het kleed een activiteit doen.
De andere PM’ers maken de kinderen om de beurt klaar om naar bed te gaan. Rond 12.30 uur gaan
ze allemaal naar bed voor hun middagslaapje en weer op te laden voor de ontdekkingsreis in de
middag. Sommige kinderen worden opgehaald.

15:00 - 16:00

15.00 – 16.00
Rond 15.00 uur zijn alle kinderen weer wakker en kan de middag beginnen. We gaan dan aan tafel
om wat te drinken en een koekje/soepstengel te eten. Na het zingen of voorlezen gaan we weer naar buiten bij droog weer. Er is altijd een IKC-medewerker aanwezig bij de kinderen. Als we binnen
blijven kunnen de kinderen spelen met het aanwezige speelgoed op de groep of we gaan kleien,
puzzelen of een sensomotorische activiteit aan tafel doen.

16:00 - 18:00

Kinderen die al een warme maaltijd eten kunnen dit ook bij ons opeten. We gaan
gezamenlijk aan tafel om 16.30 uur. Kinderen die niet mee eten krijgen een soepstengel en wat te
drinken. Met de kinderen die niet mee-eten, lezen we een boek gezellig op de bank (grond) of we
pakken een krat met duplo blokken/treinbaan en gaan met ze bouwen. Rond 17.00 uur krijgen alle
kinderen een schone luier. Tussen 17.00 en 18.00 uur (verlengd tot 18.30 uur) is de doe- en
ontdekkingsreis voorbij en worden de kinderen weer opgehaald door hun ouders en verzorgers.

Waar staan wij voor

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden | Copyright 2023 - KDV Pindakaas | Ontwikkeld door Prodes - Arnhem